Osnovni ciljevi privrede Republike Srbije ugrađeni su u kontekst njenog priključenja evro–američkim integracionim procesima. Otuda izvodimo promišljanje da su svi privredni, odnosno poslovni poduhvati strateški i operativno dimenzionisani. Strateški i operativni aspekti prevazilaze svako tehničko određenje u jednačini uspeha.

Svrha je dostići, a potom održavati i razvijati strateške i operativne poslovne operacije koje su, pozitivnim naučnim i primenjenim saznanjima, pretočene u kontinuelne poslovne tokove privreda zemalja EU i SAD. Svoju naučnu auru strategija i operativa eksponiraju pretpostavkom ovaladavanja kvalitetnim poslovnim znanjem i metodama menadžmenta. Upravo to je presudan faktor zaharmonizaciju i unifikaciju politike, strategije i opeative kompanije, koja želi da u realnom vremenu oživi učešće u navedenim tokovima.

Republika Srbija i njena privreda, kao nadređeni interes imaju razvoj strateškog i operativnog biznis partnerstava sa, uglavnom svim državama EU i, posebno sa SAD. Vaspostavljanje ovog interesa podržaće se zalaganjem za dominantnu poziciju egnleskog jezika (potom francuskog, nemačkog i italijanskog) jer upravo ovaj jezik (jezici) čini poslovno komuniciranje održivim.

Takođe, ne sme se izostaviti povezanost, tj. stalna težnja za saradnjom sa Rusijom, Kinom, Japanpm, Indijom i drugim evroazijskim zemljama. Studenti će se na Fakultetu za informacione tehnologije i inženjerstvo (u daljem tekstu: FITI) osposobljavati za prevazilaženje postojećih poslovnih pravila, koja preferiraju status quo. Oni će to postići izučavanjem predmeta koji, u biti, sadrže strateško–operativne nazore, a oni su kontinuelno inovativni; iz njih proističu ideje koje su, poznato je, put u dugoročni prosperitet. Posedovati s trateške i operativne ideje znači, drugim rečima, posedovati podlogu za ekspolatisanje poslovnih mogućnosti.

Svaka ideja koja proizvodi uspešnu delotvornost, dobrodošla je. Njeno svođenje na realnost dobija oživotvorenje u preduzimanju poslovnih poduhvata (koji, bezuslovno, treba da budu kompatibilni sa potencijalom poslovne kompanije). Efektivno strategijsko i operativno planiranje i razmišljanja predodređuju isto takvuposlovnu akciju, onu koja oblikuje konkurentsku pozicju. Globalna forma postaje, u ovoj konstelaciji, predmet stalnog fokusa, a jasna vizija, njen suštastveni deo.

Studenti će, dakle, izučavanjem datog kvantuma kvalitativnih naučnih određenja, biti izgrađivani kao ličnosti spremne da aktivnim pristupom u sferi konkurentnog domaćeg i međunarodnog poslovanja uoče strateške i operativne sadržaje koje dato poslovanje nosi; sadržaje poslovne kulture, ekonomije, politike i tehnologije, nazvane u litreraturi i privređvačkim tokovima, kritičnim faktorima uspeha.

FITI će, u okviru studija prvog i drugog stepena, predstaviti program predmeta naučnih oblasti i disciplina koje će se odnositi na usvajanje najrelevantnijih strateških i operativnih odrednica modernog poslovanja, odnosno onih koje će, na optimalan način, pokriti sve promene domaćeg i ino i, svakako, globalnog ekonomskog ambijenta.

Strateški i operativni menadžment, mikro i makro ekonomija, matematičko statističke discipline, menadžment trgovine i prodaje, i opskrbe ispravnim know how, a koji će ih izdvojiti kao buduće vrsne evropske (zašto ne i svetske) inženjere strateškog i opertivnog menadžmenta.