Gostujuće predavanje u okviru predmeta Stručna praksa
28/04/2017
Reputacija i komunikacija brenda na društvenim mrežama
17/05/2017

Iskoristite priliku - zauzmite svoje mesto

Konkurs za upis upis studenata u prvu godinu školske2021/2022. godine (I upisni rok) je raspisan. Broj mesta za upis ograničen je na osnovu odluke ministarstva nadležnog za obrazovanje. Studenti mogu izabrati na koji upisni rok će izaći.

FAKULTET ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I INŽENJERSTVO
UNIVERZITETA „UNION – NIKOLA TESLA” IZ BEOGRADA
raspisuje

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu akademske 2021/2022. godine
-I upisni rok-

Kandidati koji konkurišu, mogu da se upišu na sledeće akreditovane studijske programe:

Osnovne akademske studije

OAS INŽENJERSKI MENADŽMENT (240 ESPB)
ОАS INŽENJERSKI MENADŽMENT - STUDIJE NA DALJINU (240 ESPB)

ОАS INFORMACIONI SISTEMI (240 ESPB)

Master akademske studije

MAS INŽENJERSKI MENADŽMENT U USLUGAMA (60 ESPB)

MAS INŽENJERSKI MENADŽMENT U PROIZVODNJI (60 ESPB)

MAS INFORMACIONI SISTEMI I TEHNOLOGIJE (60 ESPB)

Doktorske akademske studije

DAS INŽENJERSKI MENADŽMENT (180 ESPB)

DAS RAČUNARSTVO (180 ESPB)

USLOVI UPISA I POLAGANJA PRIJEMNOG ISPITA

Pravo upisa na prvu godinu studija ima lice sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju.

Cena polaganja prijemnog ispita iznosi 30 evra u dinarskoj protivvrednosti.
Naknada za polaganje prijemnog ispita će, za sve studente koji se budu upisali na Fakultet biti uračunata u ukupan iznos školarine koji su studenti obavezni da plate za prvu godinu studija.

Prijave za upis se podnose Studentskoj službi na adresi 11070 Novi Beograd, Jurija Gagarina 149 A, gde će se održati i prijemni ispiti po sledećem rasporedu:

I UPISNI ROK - I termin polaganja Testa sklonosti i sposobnosti

 • 13. maj - 12. jun 2021. god.Prijavljivanje kandidata

  Prijave za upis se podnose Studentskoj službi na adresi 11070 Novi Beograd, Jurija Gagarina 149 A

 • 14. jun 2021. god. u 16:00Polaganje Testa sklonosti i sposobnosti

  Kandidat za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija polaže Prijemni ispit - Test za proveru opštih sposobnosti i sklonosti ka struci u skladu sa opštim aktom Fakulteta.

 • 7. jul 2021. god.Objavljivanje preliminarne rang liste

  Kandidati će biti rangirani prema: pokazanom uspehu na prijemnom ispitu koji nosi najviše 60 bodova i uspehu iz srednje škole koji nosi najviše 40 poena.

 • 9. jul 2021. god.Davanje prigovora

  Kandidat može podneti pismeni prigovor Dekanu na ispravnost obavljanja prijemnog ispita ili na tačnost bodovanja na preliminarnoj rang listi i isti će biti rešen u roku od 24h.

 • 10. jul 2021. god.Objavljivanje konačne rang liste

  Nakon rešavanja svih prigovora objavljuje se konačna rang lista.

 • 12. - 23. jul 2021. god.Upis primljenih kandidata

  Dokumenta koja se podnose prilikom upisa: originali ili overene fotokopije svedočanstava i diplome srednje škole, izvod iz matične knjige rođenih, dva popunjena ŠV obrasca, dve fotografije, dokaz o uplati školarine (uplatnica), tj. dokaz o uplati prve rate školarine, lekarsko uverenje za upis na Fakultet.

I UPISNI ROK - II termin polaganja Testa sklonosti i sposobnosti

 • 21. jun - 03. jul 2021. god.Prijavljivanje kandidata

  Prijave za upis se podnose Studentskoj službi na adresi 11070 Novi Beograd, Jurija Gagarina 149 A

 • 05. jul 2021. god. u 16:00Polaganje Testa sklonosti i sposobnosti

  Kandidat za upis na prvu godinu osnovnih akademskih studija polaže Prijemni ispit - Test za proveru opštih sposobnosti i sklonosti ka struci u skladu sa opštim aktom Fakulteta.

 • 7. jul 2021. god.Objavljivanje preliminarne rang liste

  Kandidati će biti rangirani prema: pokazanom uspehu na prijemnom ispitu koji nosi najviše 60 bodova i uspehu iz srednje škole koji nosi najviše 40 poena.

 • 9. jul 2021. god.Davanje prigovora

  Kandidat može podneti pismeni prigovor Dekanu na ispravnost obavljanja prijemnog ispita ili na tačnost bodovanja na preliminarnoj rang listi i isti će biti rešen u roku od 24h.

 • 10. jul 2021. god.Objavljivanje konačne rang liste

  Nakon rešavanja svih prigovora objavljuje se konačna rang lista.

 • 12. - 23. jul 2021. god.Upis primljenih kandidata

  Dokumenta koja se podnose prilikom upisa: originali ili overene fotokopije svedočanstava i diplome srednje škole, izvod iz matične knjige rođenih, dva popunjena ŠV obrasca, dve fotografije, dokaz o uplati školarine (uplatnica), tj. dokaz o uplati prve rate školarine, lekarsko uverenje za upis na Fakultet.

Godišnja školarina - cena studiranja

Godišnja školarina iznosi 1.200 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate. U cenu su uračunati: udžbenici u elektronskoj formi, prijava i polaganje ispita. Mogućnost plaćanja u ratama što će se bliže regulisati ugovorom o školovanju.

Saznajte više o školarini

Rezervišite mesto na studijama i iskoristite dodatne povoljnosti

Broj mesta za studiranje na ovom smeru je ograničen. lskoristite priliku i uradite predprijavu odmah. Tako ćete biti u toku sa svim aktivnostima na fakultetu i imati dovoljno vremena da donesete pravu odluku.

Uspešni znaju da prepoznaju prave vrednosti na vreme, pre drugih.

Upis 2021/2022

Popunite predprijavu odmah i rezervišite sebi mesto već sada!

Popunite predprijavu

Nakon prijema predprijave javiće Vam se naše sradnice iz studentske službe kako bi potvrdile podatke i dale dodatne informacije.

Čestitamo na dobroj odluci!