“Testiraj se na HIV jer je važno da znaš!”

Američka novinarka Maura Sweeney – gost našeg Fakulteta
23/11/2017
Idemo u goste Ruskom miru!
27/11/2017

Fakultet za poslovne studije i pravo i Fakultet za strateški i operativni menadžment su u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje u Leskovcu organizovali edukativnu nastavnu radionicu povodom obeležavanja Evrospke nedelje testiranja na HIV i heaptitise (17-24. novembar 2017) i Svetskog AIDS dana (1. decembar 2017) . Nastavi je prisustvovao i Dekan Fakulteta za poslovne studije i pravo prof. dr Milan Radosavljević dok je ispred ZZJZ u Leskovcu bila Načelnik – Dr Jadranka Krasić.

Evropska nedelja testiranja na HIV i hepatitise, obeležava se već peti put put, u periodu od 17. do 24. novembra.

Cilj ove inicijative je da se kroz komunikaciju o dobrobitima testiranja na HIV i virusne hepatitise B i C omogući da što više osoba sazna svoj HIV, HBV I HCV status u ranom stadijumu infekcije.

TESTIRAJ SE NA HIV JER JE VAŽNO DA ZNAŠ!