4. Međunarodna naučna konferencija LEMiMA 2015
21/04/2015
Počeo septembarski upisni rok za 2015/2016
18/08/2015

Sporazum o saradnji Instituta za preduzetništvo (Belorusija) i FSOM

17. aprila 2015 godine potpisan je Sporazum o saradnji između obrazovnih ustanova - Instituta za preduzetništvo i Fakulteta za strateški i operativnimenadžment, Univerziteta Union - Nikola Tesla (Beograd, Republika Srbija). Predmet ugovora je razvoj obrazovnih programa, koji podrazumeva učešće nastavnika i studenata u naučnim, obrazovnim, kulturnim, informiacionim i drugim oblastima saradnje.

Strane će organizovati zajedničke aktivnosti za sledeće zajedničke događaje:

  • Priprema udžbenika i nastavnih materijala u okviru zajedničkih nastavnih predmeta obeju strana, objavljivanje monografije (naučnih publikacija) zasnovanih na rezultatima zajedničkih fundamentalnih i primenjenih istraživanja, uključujući i državne naučne i tehničke programe Republike Belorusije i Republike Srbije.
  • Razvoj multi-fakultetskih programa za planiranje, organizaciju i realizaciju savremenih inovacionih projekata u oblasti nauke, kulture i obrazovanja Republike Belorusije Republike Srbije (a prema ugovoru o saradnji jedna od strana je vođa-koordinator aktivnosti).

Organizacija međunarodnog kros-univerzitetskog obrazovanja u poslovne edukacije, uključujući i razmenu:

  • Nastavnog osoblja u cilju održavanja predavanja, praktičnih i laboratorijskih vežbi, okruglih stolova i seminara.
  • Specijalizovane naučne i metodičke literature, časopisa i knjiga, kao i video i audio materijale.
  • Informacija o planiranim aktivnostima obrazovnog, naučnog i kulturnog karaktera.
  • Obezbeđenje uzajamnog priznavanja obrazovnih modula u okviru kros- univerzitetskog obrazovanja (prema ugovoru o saradnji).
  • Potpisan je bilateralni sporazum o stvaranju obrazovnog konzorcijuma za edukaciju studenata prvog stepena visokog obrazovanja na osnovu zajedničkih planova, razmene studenata na teorijskoj nastavi i radnoj praksi, kao i stažiranju.
  • Organizacija zajedničkih istraživačkih laboratorija za studente i nastavno osoblje.
  • Organizacija zajedničkih naučnih i obrazovnih skupova, simpozijuma, okruglih stolova posvećenih naučnim problemima u oblasti aktivnosti strana.
  • Zajednički sastanci ovlašćenih predstavnika obeju strana u clju razmatranja dalje saradnje.