Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji

Konferencija o holokaustu
26/01/2017
Dodatna obuka za nastavnike i profesore
26/01/2017

Obaveštavamo vas da je Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji između Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije, Univerziteta u Travniku i Fakulteta za poslovne studije i pravo i Fakulteta za strateški i operativni menadžment, Univerziteta „Union Nikola Tesla“ iz Beograda.

Predmet potpisanog Sporazuma je akademska razmena između ugovorenih strana koja podrazumeva učešće nastavnika i studenata u naučnoj, nastavnoj, izdavačkoj, kulturnoj i drugoj saradnji a u cilju jačanja obrazovnih odnosa i razvoja naučnih istraživanja.

Činu potpisivanja Sporazuma o saradnji su prisustvovali ovlašćeni predstavnici fakulteta potpisnika, i to, prof.dr Damir Ahmić (Univerzitet u Travniku) i prof.dr Milan Radosavljević (Univerzitet „Union Nikola Tesla“ iz Beograda).