Savremeni problemi i moguća rešenja strategije i strategijskog menadžmenta

Gostujuće predavanje
23/02/2018
Doktor za vaterpolo, Dejan Savić, naš gost!
28/02/2018

Drugi po redu nacionalni naučni skup pod nazivom “Savremeni problemi i moguća rešenja strategije i strategijskog menadžmenta – SPSSM 2018”, održaće se u prostorijama Fakulteta za strateški i operativni menadžment (FSOM) i Fakulteta za poslovne studije i pravo (FPSP), Univerziteta “Union – Nikola Tesla”, Staro sajmište 29, Novi Beograd.

Skup će biti održan 5. marta 2018. godine. Početak rada naučnog skupa zakazan je za 11.00 časova u sali C2.

U realizacija navedenog naučnog skupa, aktivno učešće će uzeti univerzitetski profesori, eminentni stručnjaci iz zemlje i inostranstva i budući doktoranti, koji će u formi dijaloga za okruglim stolom diskutovati o savremenom pristupu strategiji i strategijskom menadžmentu kao i savremenim problemima strategija bezbednosti.

Nakon realizacije naučnog skupa SPSSM 2018. izabrani radovi biće štampani u posebnoj monografskoj publikaciji.