Poštovane koleginice i kolege,

Jedna od najvažnijih odluka u životu svakog čoveka jeste izbor posla kojim će se baviti i od koga će obezbeđivati sopstvenu, ali i egzistenciju svoje porodice. Dakle, čovek kao jedino razumno biće ima sposobnost izbora između različitih mogućnosti, dok tu osobinu nema ni jedno drugo živo biće. Međutim, praksa pokazuje da čovek nije obučen, niti se obučava da napravi pravi izbor, koliko god je pojam „pravi“ subjektivan. Otuda i veća potreba da se u nekoliko rečenica u ovom uvodnom izlaganju stavi do znanja budućim akademcima o čemu bi trebalo da vode računa prilikom izbora zanimanja kojim će se baviti u svom životnom veku.

Dakle, čovek kao svesno živo biće ima mogućnost izbora. Ali, sva istraživanja ukazuju i dokazuju da čovek u mladosti najvažnije životne odluke, kao što je izbor bračnog druga i izbor zanimanja, često donosi na osnovu emocija, odnosno putem osećaja i „srcem” , a ne razumom, odnosno glavom kao racionalnim ishodom čoveka kao svesnog i razumnog živog bića. Ishod ovakvog ponašanja je poznat, a to je čest izbor pogrešnog bračnog druga ili prijatelja, odnosno izbor pogrešnog fakulteta, odnosno zanimanja kojim će se čovek baviti, ili pogrešne organizacije u kojoj će raditi, itd. Posledice navedenog su u povećanom broju razvoda, napuštanje upisanih fakulteta i prelazak na druge fakultete, menjanje zanimanja, itd.

Čini se da su najskuplje one greške, koje se odnose na izbor fakulteta koji će čovek upisati, jer mu taj izbor opredeljuje i zanimanje, odnosno profesiju kojom će se čovek baviti u svom radnom veku. Jer, kada čovek, kako kaže B. Trejsi: „Izabere zanimanje koje voli, on nikada neće raditi, već će se zabavljati”. U suprotnom, čovek će svoj životni vek provesti pod opterećenjem i u raskoraku između zahteva posla i zadovoljstva koje mu posao pruža. Ukoliko se to desi, ne postoji plata, ili bilo koji drugi motiv, koji može da kompenzuje navedeni raskorak.

Ako ste orijentisani na inženjerstvo, odnosno inženjerski menadžment ili informatiku ukoliko mislite da je to baš posao kojim želite da se bavite, na pravom ste mestu. Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo, je jedan od najmlađih Fakulteta u Srbiji. Fakultet deluje u okviru prestižnog Univerziteta „Union-Nikola Tesla” iz Beograda. Ukoliko ste se odlučili za upis na FITI doneli ste pravu odluku. Pored ove trebate doneti još dve odluke, i to: (1) koji studijski program želite da studirate i (2) koji drugi jezik, pored engleskog želite da izučavate.

Na raspolaganju vam stoje dva studijska programa i to: inženjerski menadžment i informacioni sistemi.

U okviru studijskog programa inženjerski menadžment izučavaju se proizvodni i uslužni sistemi. Ovo su dve oblasti u kojima se odvija celokupan poslovni biznis na globalnom nivou, uz napomenu da je opšta tendencija da se sve više razvija sektor usluga, koji u razvijenim tržišnim zemljama obuhvata i do 80% svih aktivnosti. Dakle, proizvodnja i usluge i upravljanje ovim oblastima, danas postaju odlučujuće profesije za uspešnost svake zemlje, kompanije, ili bilo koje druge organizacije. Ono što je specifično na ovom Fakultetu, u odnosu na druge, to je da postoje zajednički predmeti koje izučavaju studenti na studijskim programima, što čini kompetentnijim za sagledavanje i rešavanje različitih društvenih, ekonomskih, upravljačkih i drugih problema. Na taj način se eliminišu slabosti koje objektivno postoje na ekonomskim i menadžerskim fakultetima iz društveno humanističkog polja, jer je teško na primer na ovim fakultetima kvalitetno obrađivati proizvodno-uslužne delatnosti. Zato je inženjerijski pristup u proizvodnim i uslužnim delatnostima i preduzećima kvalitetniji i objektivniji, posebno u strategijskom, odnosno operativnom upravljanju sektorom proizvodnje, industriji usluga, itd. jer je sveobuhvatan, konzistentan i stanju je da stvori kompetentnije upravljače u odnosu na druge fakultete. Nakon završetka osnovnih akademskih studija student stiče stručni naziv: diplomirani inženjer menadžmenta.

Osnovni cilj studijskog programa informacioni sistemi jeste edukacija kadrova sticanjem savremenih znanja i veština iz oblasti informacionih sistema za poslove za kojima postoji sve veća potreba ne samo u našoj zemlji nego i u celom regionu. Ovo je retka profesija koja ne čeka posao na biroima rada zato što potreba za diplomiranim informatičarima stalno raste. Nakon završetka osnovnih akademskih studija student stiče stručni naziv: diplomirani informatičar

Student se, takođe, u prvoj godini studija mora opredeliti koji će drugi jezik prihvatiti. U program je kao obavezan jezik dat engleski, što je i prirodno, jer se savremeno poslovno komuniciranje i praćenje literature iz oblasti menadžmenta, inženjerstva i informacionih sistema ne može zamisliti bez poznavanja engleskog jezika. Student ima mogućnost da izabere još jedan strani jezik i to između ruskog, italijanskog i francuskog jezika. Procena je da će kompanije sa tih jezičkih područja sve više biti prisutne na tržištu Srbije i da će zapošljavanje biti uslovljeno poznavanjem tih jezika. Na ovaj način Fakultet pruža mogućnost budućim diplomiranim inženjerima menadžmenta i budućim diplomiranim informatičarima da se osposobe da komuniciraju sa poslovnim ljudima drugih zemalja.

Upisom na ovaj Fakultet postajete član akademske porodice u kojoj imate široke mogućnosti u korišćenju svih naučnih, materijalnih, duhovnih, i drugih potencijala. Pri navedenom treba imati u vidu da je Fakultet mlad, ali moderno orijentisan u korišćenju novih tehnika i koncepata učenja i stvaranje kompetentnih stručnjaka za davanje kvalitetnih odgovora na sve složenije izazove koji se javljaju u društvenom i privrednom životu svake zemlje.

Dobro došli i srećan početak,
Prof. dr Maja Anđelković