1. Današnje proizvodno–poslovne sisteme karakteriše brz razvoj nauke, tehnike tehnologije i novih metoda upravljanja. Zato je današnje upravljanje poslovnim sistemima postalo složeno i ostvaruje se na principu novih metoda i tehnika koje se zasnivaju na modernoj koncepciji menadžmenta. Upravljanje današnjim poslovanjem u sve turbulentinijm uslovima privređivanja, iz tih razloga, bazira se na rarazvojnoj, modernoj koncepciji menadžmenta. Ovo tim pre što su nagla pojava novih proizvoda i usluga, savremeno tržište i izbirljiv kupac, uslovili moderan sistem upravljanja koji je podržan računarstvom i tehnikom.

Iz tih razloga Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo treba da obrazuje takav kadar koji će biti sposoban da odgovori izazovima nacionalnog i internacionalnog okruženja u domenu upravljanja i efikasnog poslovanja proizvodno-poslovnih sistema. Na osnovu tih pretpostavki budući menadžeri, preduzetnici i poslovni ljudi imaće šansu i mogućnost kreativnog izražavanja na strateškom i operativnom nivou. To, pre svega, omogućava dobro odabrani nastavni plan i program koje će studenti realizovati u toku studija.

2. Nastavni planovi koncipirani su tako da obezbeđuju neophodan fond znanja koji doprinosi brzom i efikasnom donošenju odluka kako bi proizvodno poslovni sistemi uspešno poslovali u tekućem i budućem vremenu. Pri tome, treba istaći da su koncept i struktura nastavnih sadržaja odabrani kao potka iz života i rada visokoškolskih nastavnih institucija razvijenih zemalja sveta i njihove privrede. U skladu sa tim odabirom ispoštovane su njihove procedure i standardi. Prema tome, nastavni planovi, oblici rada (predavanja, vežbe, seminari i stručna praksa) i proporcije opšteg obrazovanja, opštestručnih i užestručnih disciplina, podešeni su tako da omogućavaju formiranje kvalitetnih visokoobrazovanih kadrova.

3.Rad Fakulteta za informacione tehnologije i inženjerstvo, u našim uslovima privređivanja, obezbediće brzo i efikasno osposobljavanje visokostručnih profesionalaca, koji će, svojim znanjima i umećima, efikasnoupravljatai proizvodno– uslužnim procesima raznih sistema. Zato su nastavni plan, režim studija i sistem ocenjivanja studenata i profesora, zasnovani na postulatima Bolonjske deklaracije .

Pragmatična orijentacija većeg broja stručnih predmeta, predviđena nastavnim planom, ima za cilj da poveže teorijska saznanja i privredne probeleme, kako bi se na toj osnovi iznašla najbolja, očekivana rešenja. Prožimanje teorije kroz praktičnuobuku omogućiće uvođenje studenata u svet realnosti, što će se veoma snažno odraziti na mlade kadrove.

4. Kvalitet Fakulteta za informacione tehnologije i inženjerstvo ogleda se i u činjenici da će ista imati veoma tesnu saradnju sa uspešnim komapnijama i poznatim poslovnim visokoškolskim ustanovama kod nas i u svetu. Njihovo iskustvo i rejtnig će biti od izuzetne važnosti.

5. Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo školovaće prepoznatljive kadrove. Ta prepoznatljivost treba da se uoči kroz njihovu kreativnost, opštu kulturu i stručnost. Iz tih razloga ovaj koncept obrazovanja podržava koncept permanentnog obrazovanja i misaonog treninga koji će studente voditi od osnovnih studija do naučnih zvanja. Na tom putu studenti će steći povećanu motivisanost za rad i učenje; spoznaju da se radom uz dobru volju i upornost mogu savladati sveprepreke i, da kriterijumi znanja i sposobnosti moraju biti dominantni u procesu alokacije ljudskih resursa u svakom sistemu.

6.Elaborat o osnivanju Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo je koncipiran u periodu kada se na fakultete u Srbiji primenjuje Zakon o univerzitetu (Službeni glasnik RS br. 21/2002) tj. u periodu kada je urađen i Predlog novog Zakona o visokom obrazovanju RS. Navedeni predlog usklađen je sa standardima Bolonjske deklaracije i, u skladu za zaključcima konferencije o visokom obrazovanju u Berlinu, održane 18. i 19. septembra 2003. godine, kada je predsednik Republike Srbije potpisao i prihvatanje Bolonjske deklaracije.

Iz tih razloga visokoškolske institucije moraju voditi računa o uspostavljanju evropskih standarda u svom radu. U korak sa tim stremljenjima, ovaj koncept Elaborata, koji čini osnovu zahteva za osnivanje Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo po svojoj strukturi afirmiše takav nastavni ambijent koji će, programski i sadržajno opravdati njegovo osnivanje.

Cilj studija na Fakultetu za informacione tehnologije i inženjerstvo iskazuje se u činjenici:

· da diplomiranim studentima obezbedi uslove za sticanje novih, neophodnih znanjai sposobnosti kako bi uspešno i porfesionalno obavljalji svoje profesionalne aktivnosti;

· da za potrebe naše prvrede pripremi i ponudi spremne stručne ljude kojji će, u okviru svojih poslovnih aktivnosti, pratiti savremene prvredne tokove razvijenih zemalja Evropske unije i sveta u celini.