Potpisan sporazum sa fakultetom iz Novog Mesta

Zahvalnica Udruženja logoraša našim fakultetima
17/06/2016
Potpisan sporazum o saradnji
04/07/2016

U petak, 17. juna 2016. godine u prostorijama Fakulteta za strateški i operativni menadžment potpisan je Sporazum o saradnji između FSOM-a i  Fakulteta za poslovne in upravne vede iz Novog Mesta. Sporazum su potpisale dekan FSOM-a, prof. dr Maja Anđelković i predstavnica Fakultata za poslovne in upravne vede,  prof. dr Karmen Erjavec.

Predmet Sporazuma je naučna saradnja dvaju fakulteta, kao i saradnja na EU prjektima u vidu zajedničkog apliciranja.

Dvodnevna poseta profesorke Erjavec bila je veoma sadržajna. Razmenili smo iskustva o naučnom radu, dogovorili konkretnu saradnju na projektima, razmenili najaktuelnije zbornike radova sa naučnih konferencija, kao i štampane brojeve naučnih časopisa.

Dogovorena je uzvratna poseta našeg Faulteta krajem septembra i učešće naših profesora na naučnoj konferenciji Fakulteta za poslovne in upravne vede u aprilu 2017. godine.