Potpisan sporazum o saradnji

Potpisan sporazum sa fakultetom iz Novog Mesta
21/06/2016
Potpisan ugovor sa Microsoft-om
13/07/2016

Fakultet za poslovne studije i pravo i Fakultet za strateški i operativni menadžment Univerziteta „Union-Nilola Tesla“ potpisali su Sporazum o saradnji sa Fakultetom za bezbjednost i zaštitu, Nezavisnog univerziteta Banja Luka.

Sporazumi su potpisani tokom Devetog međunarodnog naučnog skupa „Dani bezbejednosti“, koji je održan 1. 7. 2016.godine u Banja Luci, na temu: „Savremeni bezbjednosni rizici i prijetnje i njihov uticaj na bezbjednost država regiona“

Na navednom naučnom skupu učestvovali su naši profesori Fakulteta za poslovne studije i pravo, prof.dr Božidar Forca i prof.dr Dragoljub Sekulović, koji su podneli dva naučna saopštenja.