Primena novih tehnologija u menadžmentu i ekonomiji ANTiM 2016
18/04/2016
Naučne vesti Jugoistočne Evrope
23/04/2016

Poseta našim fakultetima učenika Ekonomske škole iz Kraljeva

Fakultet za poslovne studije i pravo i Fakultet za strateški i operativni menadžment ugostili su 18. april 2016. godine učenike i nastavnike Ekonomske škole iz Kraljeva.

Srednjoškolcima i njihovim nastavnicima prezentovane su mogućnosti nastavka školovanja na našim visokoškolskim ustanovama.

Tokom posete učenike i nastavnike primio je profesor emeritus dr Života Radosavljević, predsednik Integrisanog obrazovnog sistema za društvene i prirodne nauke. Profesor je upoznao goste sa inovacijama u našem obrazovnom sistemu i naglasio da je sve u sistemu podređeno studentima i njihovom kvalitetnom pristupu obrazovanju.

Za vreme razgovora sa gostima profesor Radosavljević posebno je objasnio način funkcionisanja naših fakulteta i tom prilikom istakao koja su znanja i veštine potrebne za budući profesionalni razvoj, bez obzira koji obrazovni put izaberu.