Održana Sedma međunarodna naučna konferencija ANTiM 2020

7. Međunarodna naučna konferencija „ANTiM 2020.” u online okruženju
23/04/2020
STRESOVI ŽIVLJENJA POSLE PANDEMIJE KORONE – posledice i prevencija
06/10/2020

Sedma međunarodna naučna konferencija pod nazivom “Primena novih tehnologija u menadžmentu i ekonomiji – ANTiM 2020” upešno je održana u onlajn okruženju 24. aprila u organizaciji Fakulteta za informacione tehnologije i inženjerstvo i Fakulteta za poslovne studije i pravo. Konferencija je okupila veliki broj učesnika, predavača i slušalaca iz čitavog sveta i sa svih kontinenata.

Desetogodišnje iskustvo Fakulteta za informacione tehnologije i inženjerstvo, ukazuje i dokazuje, da je moć tehnologije velika, i da obrazovne ustanove koje školuju buduće informatičare i inženjere, podržane pravnom, bezbednosnom, ekonomskom i menadžment naukom, mogu da obezbede rezmenu naučnih saznanja i iskustava u potpunom onlajn okruženju. 

Pandemija koju je izazvao virus COVID-19 je zahvatila čitav svet, te su i teme svih govornika bile usmerene na analizu nekog od aspekta ovog globalnog problema. Prof. dr Petar Kočović je otvorio naučni skup analizom Gausove krive i prognozom daljeg razvoja situacije u vezi sa COVID-19 epidemijom na osnovu matematičkih modela. Usledilo je predavanje prof. dr Nele Rosić iz Australije o otkrivanju i uklanjanju opasnih hemikalija iz životne sredine u uslovima pandemije, a nakon toga je prof. Radomir Mihajlović, sa Njujorškog instituta za tehnologiju, govorio o bezbednosnoj analiza podataka sa otvorenim pristupom u pandemiji COVID-19. U drugom delu konferencije posebna pažnja je udeljena održanju poslovnog procesa i medijima u uslovima epidemija i pandemija a na konkretnom primeru iskustva sa koronavirusom kao i analiza odnosa veštačke inteligencije i COVID-19. Sa ovim temama su nas upoznali prof. dr Vladimir Brusić iz Kine, kao i doc. dr Vladan Pantović i doc. dr Ivica Stanković sa Fakulteta za informacione tehnologije i inženjerstvo. 

Svi učesnici skupa su prikazali brojne analize, dali predloge za rešenje određenog broja problema i pružili odgovore na neka pitanja, ali su otvorili još veći broj pitanja. U tehničko tehnološkom haosu i paradoksu, postavlja se pitanje mesta i uloge čoveka u visoko tehnološkom, dinamičnom i neizvesnom okruženju. Ovo pitanje je više puta i postavljano na naučnim konferencijama ANTiM, a nakon ovogodišnjeg skupa jasno je da će to biti jedna od osnovnih tema budućih naučnih istraživanja. 

ANTiM 2020 tim se zahvaljuje svi učesnicima međunarodne naučne konferencije”Primena novih tehnologija u menadžmentu i ekonomiji” i poziva Vas na novo naučno okupljanje za dve godine.