Asertivni trening u Novom Sadu
20/12/2016
Praktična nastava u okviru predmeta Francuski jezik
29/12/2016

Naši profesori na Međunarodnoj konferenciji u Travniku

U organizaciji Internacionalnog univerziteta Travnik, 16. i 17. decembra 2016. godine na Vlašiću, BIH,  održana je XIV Međunarodna naučna konferencija pod nazivom „Korporativna sigurnost u BIH i zemljama Zapadnog Balkana sa ekonomskog, pravnog i komunikološkog aspekta“.

Na ovom skupu učestvovali su profesori i saradnici u nastavi Fakulteta za poslovne studije i pravo,  prof. dr Milan Milošević, prof.dr Atanas Kozarev i Ivana Milošević, kao i prof. dr Dragan Trivan, koji je ujedno bio i član Programskog odbora konferencije.

U uvodnom delu konferencije, svečano je zaključen Sporazum o saradnji Fakulteta za poslovne studije i pravo i Fakulteta za strateški i operativni menadžment sa Internacionalnim univerzitetom Travnik, koji se izmedju ostalog odnosi i na razmenu iskustva i rezultata naučnih istraživanja, na otpočinjanje zajedničkih naučno-istraživačkih i stručnih projekata koji bi imali znacajnu razvojnu ulogu u zemlji i regionu.