Diplomiranim studentima dodeljene diplome na prigodnoj svečanosti (video)
22/05/2016
Međunarodni ugovor o naučnoj saradnji
09/06/2016

Naši profesori na međunarodnoj konferenciji u Skoplju

U hotelu „Stoun Bridž“ u Skoplju, Makedonija, održana je 21. maja 2016. godine Druga međunarodna naučna i stručna konferencija pod nazivom: „Društvene, ekonomske, pravne, bezbednosne i socijalne determinante razvoja korporativne bezbednosti u Makedoniji, regionu i šire“.

Na ovom eminentnom i veoma kvalitetnom skupu učestvovali su profesori i saradnici u nastavi Fakulteta za poslovne studije i pravo: prof. dr Milan Milošević, doc. dr Goran Matić i Ivana Milošević, kao i prof. dr Dragan Trivan, koji je ujedno bio i član Programskog komiteta konferencije.

U uvodnom delu konferencije, svečano je zaključen Sporazum o saradnji Fakulteta za poslovne studije i pravo i Fakulteta za strateški i operativni menadžment sa Evropskim Univerzitetom iz Skoplja koji se odnosi, između ostalog, na razmenu iskustva i rezultata naučnih istraživanja, na otpočinjanje zajedničkih naučno-istraživačkih i stručnih projekata koji bi imali razvojnu ulogu u zemlji i regionu.