Naš profesor na Međunarodnoj konferenciji u Kini, 09. – 16. aprila 2017. godine

Održana je peta međunarodna konferencija LEMiMA 2017 “Pravo ekonomija i menadžment u savremenom okruženju”
24/04/2017
Ambasadori govore
25/04/2017
Po pozivu naučnog i organizacionog odbora “Institute of Mechatronic Control Engineering, Zhejiang University“, Hangzhou, Kina, naš Prof. Dr Radovan Petrović učestvovao je u radu i ulozi predsedavajućeg Sesije D7-D12 na “Тhe 9th International Conference on Fluid Power Transmission and Control (ICFP 2017)“ u periodu 09-16.aprila 2017.godine. Konferencija je održana u 6,5 milionskom gradu Hangzhou (60km od Šangaja), Kina. Povod ove posete našeg profesora Radovana Petrovića Laboratoriji “Institute of Mechatronic Control Engineering“ bio je “Konkurs za bilateralne projekte” raspisan od resornih Ministarstava Republike Srbije i Kine.

U radu Konferencije učestvovali su istraživači iz celog sveta sa radovima koji su recenzirani i po prvi put predstavili naučni doprinos. Ispred Fakulteta za strateški i operativni menadžment, Prof. dr Radovan Petrović predstavio je zajednički rad sa našim prof. dr Radojem Cvejićem i prof. dr Josefom Navrly sa “Institute of Machine and Industrial Design Brno”, University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Brno, Češka Republika. Naslov ovog rada je: “Razvoj aksijalno-klipnih pumpi promenljivog protoka za vodnu hidrauliku“. PPT NAMENASKA iz Trstenika prihvatila je da bude participant na ovom projektu u radu, materijalu i opremi za ispitivanje a za uzvrat biće korisnik rezultata istraživanja. Za rad na takvom projektu potrebna je podrška laboratorija sa najsavremenijom opremom, kakvu upravo poseduje Univerzitet Zhejiang, sa „Institut of Mechatronic Control Engineering“, čije je laboratorije posetio Prof. Dr Radovan Petrović, i gde se licu mesta uverio, da su mogući zajednički projekti uz partnersko uključivanje srpskih i kineskih firmi. Rezultati i tekst ovog rada je publikovan i objavljen u Zborniku ove međunarodne konferencije, a biće objavljen u KoBSON-u, koji promoviše naučne publikacije naših istraživača u časopisima, koji se referišu u Web of Science-u.

Sa prof. dr Huayong Yang, direktorom škole za Mehanički inženjering, Državne laboratorije za mehaniku fluida i mehanotroničke sisteme, postignuta je potpunu saglasnost o svim daljim detaljima u radu na ovom zajedničkom projektu. Kompetnu podršku ovom projektu svojim potpisom dala je i dekanka Fakulteta za strateški i operativni menadžment, prof. dr Maja Anđelković.