Detekcija stilova učenja
20/02/2017
Naši profesori stranih jezika na Tribini o položaju stranih jezika struke u visokom obrazovanju
04/03/2017

NACIONALNI NAUČNI SKUP

“Savremeni problemi strategije i strategijskog menadžmenta”

Prvi nacionali naučni skup pod nazivom “Savremeni problemi strategije i strategijskog menadžmenta – SPSSM 2017”,  u organizaciji Fakulteta za strategijski i operativni menadžment – FSOM, “Univerziteta Union -Nikola Tesla u Beogradu”, održan je  23.februara 2017. godine u prostorijama FSOM-a. Predložene teme ovog naučnog skupa su bile “Strategija kao nauka, veština ili umetnost”, “Dometi i moć strategijskog menadžmenta”, “Budućnost strategije i strategijskog menadžmenta”, “Strateško i strategijsko u savremenim strategijama”, i “Savremeni problemi strategija bezbednosti”. Naučni skup SPSSM 2017 je organizovan metodom “okruglog stola” a učesnici u diskusiji su naše kolege iz više naučnih i nastavnih institucija iz Republike Srbije. Kako je rekao Predsednik Organizacionog odbora prof.dr Milan Jovanović, u rad ovog skupa su pored  profesora, asistenata, naučnih saradnika i doktoranata Fakulteta za strateški i operativni menadžment i Fakulteta sa poslovne studije i pravo bile uključene i naše kolege sa drugih institucija. Na okruglom stolu je bilo prisutno više od 50 učesnika, a u izlaganjima i diskusiji je učestvovalao 18 učesnika, uz ukupno prispelih 24 stručna i naučna rada.

Prispeli radovi, zajedno sa autorizovanim diskusijama učesnika naučnog skupa će biti objavljeni u Zborniku radova. Sadržaje Zbornika radova kao i nova znanja stečena za vreme diskusija za okruglim stolom, će se koristiti za dalja teorijska i empirijska naučna istraživanja iz oblasti strategijskog menažmenta i menadžmenta bezbednosti, a upotrebiće se kao osnova za inoviranje nastavnih sadržaja iz oblasti strategijskog menadžmenta.

Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije će biti dostavljena sva potrebna dokumentacija, radi ulaska ovog naučnog skupa u Akt o finansiranju programa izdavanja naučnih publikacija i održavanja naučnih skupova u Republici Srbiji.

U pauzi naučnog skupa, predstavljena je izložba fotografija učenika naše Srednje pravno-ekonomske škole, koja je bila postavljena u prostoriji u kojoj se i održavao skup. Eksponati izložbe su fotografije sa međunarodnog konkursa “Na lepom plavom Dunavu” organizovan od strane Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji. Izložbu je učesnicima skupa predstavila Mr Daniela Kuzmanović, nastavnica bioligije i ekologije naše Srednje pravno-ekonomske škole i koordinator ekoloških aktivnosti Integrisanog obrazovnog sistema.

Na kraju, u ime Programskog i Organizacionog odbora, pozvani su svi prisutni da učestvuju na Nacionalnom naučnom skupu “SPSSM 2018”, koji će se održati u februaru 2018. godine.

Video snimak možete pogledati ovde.