Praktičan čas u „Američkom kutku“
29/12/2016
Međunarodna naučna konferencija: “Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teritoriji bivše Jugoslavije”
21/01/2017

Nacionalni naučni skup na našim fakultetima

Skup će se održati u četvrtak 23. februara 2017. godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Fakulteta za strateški i operativni menadžment i Fakulteta za poslovne studije i pravo Univerziteta “Union – Nikola Tesla” iz BeogradaStaro sajmište 29, Novi Beograd.

Pozivamo sve zainteresovane da svojim znanjem i iskustvom doprinesu uspešnoj realizaciji konferencije.

Fakultet za strateški i operativni menadžment i Fakultet za poslovne studije i pravo organizuju prvi put nacionalni naučni skup pod nazivom:

“Savremeni problemi strategije i strategijskog menadžmenta- SPSSM 2017.”

Predložene teme:

  • Strategija kao nauka, veština ili umetnost;
  • Dometi i moć strategijskog menadžmenta;
  • Budućnost strategije i strategijskog menadžmenta;
  • Strateško i strategijsko u savremenim strategijama, i
  • Savremeni problemi strategija bezbednosti.

Skup će se održati u četvrtak 23. februara 2017. godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Fakulteta za strateški i operativni menadžment i Fakulteta za poslovne studije i pravo Univerziteta “Union – Nikola Tesla” iz BeogradaStaro sajmište 29, Novi Beograd.

Pozivamo sve zainteresovane da svojim znanjem i iskustvom doprinesu uspešnoj realizaciji konferencije.

Nakon realizacije naučnog skupa biće štampana publikacija ranga zbornika radova (proceedings). Stručne i naučne radove napisati prema tehničkim standardima koji su dati za ANTiM 2016, do 16 stranica (jedan autorski tabak). Prilozi (autorizovane diskusije) kraći od tri autorske strane, biće vrednovani kao radovi u izvodu. Kategorizaciju publikacije izvršiće nadležni matični naučni odbor.

Program rada-page0002

Ne postoji obaveza plaćanja kotizacije.

Radni jezik konferencije je srpski.

Nakon realizacije naučnog skupa biće štampana publikacija ranga zbornika radova (proceedings).

Prilozi (autorizovane diskusije) kraći od tri autorske strane, biće vrednovani kao radovi u izvodu. Kategorizaciju publikacije izvršiće nadležni matični naučni odbor.

Za detaljnije informacije u vezi sa prijavom radova i realizacijom konferencije možete se obratiti predsedniku organizacionog odbora putem e-mail adrese: [email protected].

Ukoliko želite da učestvujete u radu nacionalnog naučnog skupa, molimo vas da na skup dođete do 9:00 časova kako biste imali vremena da registrujete svoje prisustvo kod organizatora.