Monografija: Contribution to identification of an integrated structural analysis model with the elements of structural integrity and life

Upoznajte košarkaške legende, naučite novu veštinu, volontirajte i osvojite 20 bodova! Dajte koš pre početka utakmice!
15/10/2018
Promocija nove generacije diplomaca!
06/11/2018

Predstavljamo monografiju “Doprinos identifikaciji integrisanog modela strukturalne analize sa elementima integristeta i veka konstrukcije”, koju su izradile naše kolege, prof. dr Radoljub Tomić, prof. dr Radoje Cvejić i prof. dr Milun Kokanović, kroz izvode iz recenzije prof. dr Aleksandra Sedmaka sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu:

“Monografija „Doprinos identifikaciji integrisanog modela strukturalne analize sa elementima integriteta i veka konstrukcije“ autora Radoljuba Tomića, Radoja Cvejića i Miluna Kokanovića, predstavlja originalno naučno delo sa značajnim doprinosom u oblasti strukturalne analize, odnosno integriteta i veka konstrukcija.

Monografija je nastala kao dodatni napor da se rezultati objavljeni u radovima prvog autora (najvećim delom) sistematizuju i prikažu na nov i originalan način.

Problemi monografije su rešeni na naprednom istraživačkom nivou, matematički konzistentno i jasno, profesionalno i vrlo korektno uz racionalno korišćenje metoda i procedura. Koristeći svoje teorijsko znanje, kao i istraživačko, projektno i industrijsko iskustvo, autori su učinili monografiju korisnim, kako za one koji se direktno bave ovim problemima, tako i za one koji mogu koristiti monografiju u edukativne svrhe i pripremiti se za profesionalne rade na nivou kategorija predmetnih razmatranja.

Posebno ističem da je monografija napisana na engleskom jeziku, što joj daje i širi značaj, odnosno međunarodnu komponentu.”

Prof. dr Aleksandar Sedmak

Univerzitet u Beogradu, Mašinki fakultet