Takmičenje u upravljanju projektima – Project Management Championship
20/01/2021
ODRŽANA OSMA NAUČNA KONFERENCIJA HOLOKAUST 2021
30/01/2021

Osma naučna konferencija sa međunarodnim učešćem

„STRADANJE SRBA, JEVREJA I ROMA I OSTALIH NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE”

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta, Fakultet za poslovne studije i pravo, Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo i Muzej žrtava genocida organizuju Osmu naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem pod nazivom: „STRADANJE SRBA, JEVREJA, ROMA I OSTALIH NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE“.

Konferencija će se, uz sve bezbednosne mere prevencije od virusa korona, održati u smanjenom kapacitetu 27. januara 2021. godine, u prostorijama Fakulteta za poslovne studije i pravo, na adresi Staro sajmište 29, sa početkom u 11 časova, ali će se prenositi i onlajn te će veliki broj zainteresovanih direktno biti uključen u rad konferencije.

Cilj svake, pa i ove Međunarodne konferencije, je da se obnove sećanja na zločine koji su se desili u Drugom svetskom ratu prema Srbima, Jevrejima i Romima i da naučnim i stručnim radovima, monografijama, svedočenjima i novim informacijama da doprinos u rasvetljavanju fenomena Holokausta i genocida, koji su dugo, a i danas zapostavljeni u naučnim i stručnim krugovima. Čuvanjem sećanja i empatije prema žrtvama sa novim prilozima, Konferencija nastoji da se suprotstavi reviziji prošlosti u koju su se uključile političke, naučne i stručne institucije kao i eminentni instituti više država.

Misija ove naučne konferencije je negovanje sećanja na žrtve Holokausta i genocida, kako bi svet bio otporniji na ove i slične zločine, odnosno smanjenje genocidnog potencijala, kako se isti, ili slični događaji više nikada i nigde ne bi dogodili. Ova potreba i svrha je evidentna, jer se i danas dešavaju holokausti širom sveta na sofisticiraniji način. Posledice jednog i drugog su iste, ali akcenat treba staviti na uzroke, odnosno korene iz kojih nastaje i izvore iz kojih se napajaju, održavaju i realizuju genocidne namere.

Ono što je novo u ovoj, i svakoj novoj, konferenciji u vezi Holokausta i genocida je što one postaju mesta za prezentaciju novih naučnih radova, udžbenika, knjiga i monografija, ali i mesto gde se kroz izložbe i filmove, odnosno i rečju i slikom prikazuju svi stravični zločini počinjeni nad Srbima, Jevrejima i Romima za vreme Drugog svetskog rata.

Obzirom da su organizatori, odnosno Fakulteti locirani na prostoru Staro sajmište, isti imaju i moralnu obavezu da informišu javnost i objašnjavaju šta se ovde desilo, kada i kako se to dogodilo tj. da prikažu tamnu ili crnu stranu čoveka, kao ljudskog bića.

Da se nikad ne zaboravi!