Naši profesori na međunarodnoj konferenciji u Skoplju
30/05/2016
Zahvalnica Udruženja logoraša našim fakultetima
17/06/2016

Međunarodni ugovor o naučnoj saradnji

Dana 12.maja (u Beogradu), odnosno 24.maja 2016.godine (u Brnu, Češka Republika), potpisan je Ugovor o saradnji između Fakulteta za strateški i operativni menadžment, Univerziteta „Union Nikola Tesla“ iz Beograda i Insituta za mašine i industrijski dizajn, Mašinskog fakulteta, Univerziteta za tehnologiju, iz Brna. Češka. Potpisnici Ugovora su bili prof. dr Maja Anđelković, dekan FSOM-a i prof. dr Petr Štepanek, rektor Brno Univerziteta. Cilj ovog Ugovora je:
  • Zajednički interes oba Univerziteta na razvoju naučnog istraživanja i obuke studenata, naučnika i tehničkog osoblja,
  • Obostrani interes oba Univerziteta u razvoju zajedničkih naučnih programa;
  • Obostrana spremnost da se i dalje proširi saradnja;
Obe strane nameravaju da razviju zajedničke istraživačke projekte i organizuju potencijalnu primenu naučnih i tehničkih rezultata istraživanja i razvoja. U cilju postizanja planiranih ciljeva ovog Ugovora, potpisnici nameravaju da definišu, u obliku posebnih protokola i pisama o namerama, ciljeve od zajedničkog interesa i da se nastavi tokom perioda važenja ovog akta. Ovaj Ugovor pruža okvir za:
  • razvoj zajedničkih istraživačkih projekata;
  • razmena nastavnika, istraživača i tehničkog osoblja;
  • mobilnost studenata;
  • uzajamno prihvatanje stipendistima i doktoranti;
  • razmena naučnih dokumentacije i publikovanja;
  • organizovanje posebnih konvencija, seminara i naučnih skupova, u zajedničkoj organizaciji.
Ugovorne strane će biti zajednički vlasnici tehnoloških i naučnih rezultata, dobijenih u okviru programa ove saradnje, u srazmeri sa uloženim naporima svake strane. Takođe, navedene obrazovne ustanove se obavezuju da ih štite, ali i iskoriste, u skladu sa industrijskim zakonima i propisima koji su na snazi u obe institucije.