Studenti Fakulteta za informacione tehnologije i inženjerstvo (FITI) koji završe osnovne akademske studije i ostvare najmanje 240 ESPB, svoje školovanje mogu da nastave na master studijama, na FITI-u, ili drugim fakultetima istog, ili sličnog usmerenja u zemlji i inostranstvu. Studije traju jednu godinu i nose 60 ESPB. Studije se izvode na tri studijska programa, i to:

· Inženjerstvo zaštite životne sredine
· Informacioni sistemi i tehnologije
· Inženjerski menadžment u proizvodnji

Studijski programi na diplomskim akademskim studijama sadrže:

· Obavezne predmete koji čine osnovu studijskog programa
· Izborne predmete koji omogućavaju sticanje dopunskih znanja i kompetencija.

Širinom obrazovanja i produbljenim pristupom aktuelnim problemima pravneekonomske i menadžment struke, pružaju se brojne mogućnosti individualnog izbora i profesionalnog razvoja.

Nakon okončanja studija i odbrane master rada, student stiče zvanje diplomirani inženjer menadžmenta-master, odgovarajućeg usmerenja (oblast proizvodnje, ili usluga).