Redni broj
Šifra
Naziv predmeta
ESPB
1.
МENI
Metodologija naučnog istraživanja
8
2.
IZŽS
Inženjerstvo zaštite životne sredine
8
IZBORNI PREDMET - GRUPA 1
3.
PIZV
Prevencija i zaštita vazduha
7
ZŽSB
Zaštita životne sredine od buke i vibracija
7
PRMB
Primenjena molekularna biologija
7
IZBORNI PREDMET - GRUPA 2
4.
NTUO
Napredne tehnike i tehnologije upravljanja čvrstim i opasnim otpadom
7
ORUS
Održivi razvoj u urbanim sredinama
7
KUPV
Korišćenje, zaštita i upravljanje podzemnim vodama
7
5.
UPIE
Upravljanje projektima i inženjerska ekonomija
7
6.
SIRM
Studijski istraživački rad na teorijskim osnovama master rada
9
7.
STPR
Stručna praksa
3
8.
MASR
Master rad
11