KONKURSI


Broj: 169-1/21

Datum: 20.07.2021. godine

FAKULTET ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I INŽENJERSTVO
UNIVERZITETA „UNION – NIKOLA TESLA“ U BEOGRADU
PIB: 104447249, MB: 17646427

RASPISUJE KONKURS ZA IZBOR U SVA ZVANJA I PRIJEM U RADNI ODNOS NASTAVNIKA ZA UŽU NAUČNU OBLAST:

 1. Zaštita životne sredine – 1 izvršilac

Radni odnos za docenta i vanrednog profesora zasniva se na period od pet godina a za redovnog profesora na neodređeno vreme.

Molbu i dokumentaciju dostaviti lično ili putem pošte na adresu, Staro Sajmište 29, Beograd.

Rok za podnošenje molbi je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Uslovi konkursa su predviđeni čl. 74. i 75. Zakona o visokom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – dr. zakon, 67/2019, 6/2020 – dr. zakoni, 11/2021 – autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 – dr. zakon) i opštim aktima Fakulteta.

Informacije: 011 / 31 31 246

Beograd, 20.07.2021. godine

Dekan

Prof. dr Maja Anđelković


Broj: 172/21

Datum: 23.07.2021. godine

FAKULTET ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I INŽENJERSTVO
UNIVERZITETA „UNION – NIKOLA TESLA“ U BEOGRADU

PIB: 104447249, MB: 17646427

RASPISUJE KONKURS ZA RADNO MESTO: INFORMATIČAR

Opis poslova: održavanje i unapređenje postojeće informatičke infrastrukture, administracija i održavanje postojećeg veb-sajta i e–servisa Fakulteta, izrada i formatiranje svih potrebnih izveštaja, kao i svi ostali poslovi iz delokruga rada po nalogu nadređenih zaposlenih i uprave Fakulteta.

Za navedeno radno mesto kandidat mora da poseduje sledeća znanja:

 • Poznavanje PC  hardvera
 • Napredno poznavanje paketa MS Office (obavezno Word i Exel)
 • Rad u operativnom sistemu MS windows, kao i njegovo održavanje
 • Poznavanje Open Office.org paketa
 • Poznavanje LAN mreža
 • Napredno korišćenje interneta
 • Znanje engleskog jezika
 • Dobre organizacijske i komunikacijske sposobnosti
 • Sposobnost za timski rad

Za navedeno radno mesto kandidat mora ispunjavati sledeće uslove:

 • Da je državljanin Republike Srbije
 • Da je punoletno lice
 • Da ima opštu zdravstvenu sposobnost
 • Da je svršeni student studijskog programa OAS Informacioni sistemi Fakulteta za informacione tehnologije i inženjerstvo, Beograd
 • Da nije osuđivan


Za potencijalne kandidate organizovaće se usmeni razgovor radi odabira. Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor. Izabrani kandidat će provesti tri meseca na probnom radu.

Kandidati koji apliciraju na konkurs u obavezi su da dostave radnu biografiju sa kontakt podacima na e – mail adresu: sekretar@fpsp.edu.rs

Rok za podnošenje molbi je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Gornji tekst objaviti na internet stranici Fakulteta www.fiti.edu.rs i oglasnim tablama Fakulteta.

Beograd, 23.07.2021 godine

Dekan
Prof. dr Maja Anđelković