INŽENJERIJSKI MENADŽMENT
Zanimanje za internacionalno poslovanje

“Viosok stepen uređenost sistema predstavlja osnovnu
konkurentnu prednost na tržištu.”

Studijski program budućnosti

Inženjerski menadžment koncipiran je po modelu savremenih inženjerskih menadžerskih fakulteta i usmeren je na ekološko inženjerstvo.

Koji nam je zajednički cilj?

Cilj je da studneti nakon savladavanja ovog studijskog programa steknu znanja i veštine potrebne za:

 • razumevanje inženjerskih aktivnosti;
 • kreiranja i primene inženjerske strategije;
 • kreiranja inženjerskih operacija proizvoda i procesa;
 • planiranje i kontrolisanje inženjerskih operacija;
 • unapređenja učinaka inženjerskih operacija;
 • sprovođenja strategije poslovanja, kao i operativne poslovne aktivnosti u vezi održivog razvoja i zaštite životne sredine;
 • razumevanje široke odgovornosti inženjerskog menadžmenta.

Kako do zvanja diplomirani inženjer menadžmenta?

Studijski program traje četiri godine (osam semestara) na kojima se stiče 240 ESPB. Završetkom studijskog programa student stiče zvanje diplomirani inženjer menadžmenta.

# Naziv predmeta ESPB
1. Uvod u inženjerstvo 8
2. Osnove menadžmenta 8
3. Informacione tehnologije 8
4. Engleski jezik 1 6
5. Zelena ekonomija 8
6. Poslovni informacioni sistemi 8
7. Inženjerski menadžment 8
Predmet izbornog bloka 1
8. Francuski jezik 1 6
Ruski jezik 1
# Naziv predmeta ESPB
1. Tehnološki sistemi i procesi u ekologiji 8
2. Operaciona istraživanja 8
3. Matematika 8
Predmet izbornog bloka 2
4. Francuski jezik 2 6
Ruski jezik 2
5. Statistika za inženjere 8
6. Ekološko pravo 8
7. Industrijska organizacija 8
8. Engleski jezik 2 6
# Naziv predmeta ESPB
1. Preduzetništvo 8
2. Engleski jezik 3 6
Predmet izbornog bloka 3
3. Poslovne finansije 8
Sistem upravljanja zaštitom životne sredine
Predmet izbornog bloka 4
4. Upravljanje tehnološkim razvojem 8
Upravljanje ljudskim resursima
5. Projektni menadžment 8
6. Operativni menadžment 8
Predmet izbornog bloka 5
7. Menadžment kvaliteta 8
Zeleno računovodstvo i analiza
8. Stručna praksa 1 6
# Naziv predmeta ESPB
1. Menadžment proizvodno-uslužnog sistema 8
2. Savremene tehnologije i koncepti menadžmenta 7
Predmet izbornog bloka 6
3. Menadžment novog proizvoda 8
Ekološki menadžment
Predmet izbornog bloka 7
4. Menadžment znanja 7
Logistika
5. Strateški menadžment 8
6. Sistemi za podršku odlučivanju u ekologiji i održivom razvoju 6
Predmet izbornog bloka 8
7. Upravljanje tehnološkim inovacijama 7
Elektronsko poslovanje
8. Stručna praksa 2 3
9. Istraživanja sadržana u završnom radu 3
10. Završni rad - izrada i odbrana 3

Upotrebom inovativnih metoda učenja lakše i brže do višeg kvaliteta obrazovanja

Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu. Posebna pažnja se stavlja na obezbeđenje individualnog i kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Poseban kvalitetu nastave obezbeđen je gostovanjem stručnjaka iz prakse.

Više vremena za sve obaveze uz savremeni Distance Learning System (DLS)

Za sve one koji nisu u mogućnosti da studiraju na klasičan način obezbeđeno je akreditovano učenje na daljinu koji u potpunosti obezbeđuje isti kvalitet sticanja znanja. Samo je sloboda izbora veća, a fleksibilnost u određivanju vremena za učenje omogućava da se i druge obaveze završe.

Učenje putem DLS obezbeđuje isti nivo znanja na kraju studija, istu efikasnost studiranja i isti rang (kvalitet) diplome kao i u slučaju uobičajenog (klasičnog) načina studiranja.

Inženjerski menadžment

Sistem učenja na daljinu

DLS - distance learning sytem

Saznajte više o DLS

Samo kompetentni stručnjaci mogu računati na sigurnu budućnost

Studijski program Inženjerski menadžment osnovnih akademskih studija omogućava studentima da tokom studija usvoje potrebna znanja iz oblasti inženjerskog menadžmenta u proizvodnji i uslugama, steknu odgovarajuće intelektualne i praktične veštine i potrebne kompetencije.

Opšte kompetencije koje označavaju završetak osnovnih akademskih studija na studijskom programu OAS Inženjerski menadžment su:

 • Kompetentnost da rešavaju realne probleme iz prakse;
 • Razvijanje sposobnosti kritičkog mišljenjna, sposobnosti analize problema, sinteze rešenja, predviđanje efekata odabranog rešenja;
 • Da budu reflektivni i refleksivni mislioci;
 • Osposobljenost za nezavisno prosuđivanje, inicijativu i donošenje odgovarajućih odluka;
 • Osposobljenost da deluje u okruženju timskog rada i uzajamne zavisnosti;
 • Prilagođavanje promenljivim okolnostima;
 • Identifikovanje svojih snaga i slabosti i osposobljavanje za planiranje i upravljanje svojim ličnim razvojem i razvojem svoje karijere.

Rezervišite mesto na studijama i iskoristite dodatne povoljnosti

Broj mesta za studiranje na ovom smeru je ograničen. lskoristite priliku i uradite predprijavu odmah. Tako ćete biti u toku sa svim aktivnostima na fakultetu i imati dovoljno vremena da donesete pravu odluku.

Uspešni znaju da prepoznaju prave vrednosti na vreme, pre drugih.

Inženjerski menadžment

Popunite predprijavu odmah i rezervišite sebi mesto već sada!

Popunite predprijavu

Nakon prijema predprijave javiće Vam se naše sradnice iz studentske službe kako bi potvrdile podatke i dale dodatne informacije.

Čestitamo na dobroj odluci!