INFORMACIONI SISTEMI
Zanimanje sa najvećom šansom za brzo zaposlenje

“Svet se sve brže menja uz pomoć novih tehnologija koje mu daju tu mogućnost.
Promene neće biti sporije, mogu biti samo brže.”

Zanimanje za koje ne postoje granice

Danas se svet ne može zamisliti bez informacionih tehnologija i informacionih sistema. Ujedno, ovo je oblast koja ima najveću ekspanziju u odnosu na sve ostale delatnosti. Potrebe da se brže i preciznije upravlja informacijama, da se odluke donose na efikasniji način, da se bolje upravlja resursima postavljaju stalno nove zahteve pred IT stručnjake. Informacioni sistemi su danas temelj uspešnog poslovanja svake ozbiljnije kompanije. Zbog toga je u IT oblasti posla sve više, a nedostatak stručnjaka je hroničan u celom svetu. Jedino zanimanje koje omogućuje rad bilo gde na planeti od kuće ili kancelarije u mestu življenja.

Koji nam je zajednički cilj?

Cilj je da studneti nakon savladavanja ovog studijskog programa steknu znanja i veštine potrebne za:

  • projektovanje, implementaciju i održavanje svih segmenata poslovnih informacionih sistema;
  • učešće i upravljanje složenim IT projektima.

Kako do zvanja diplomirani informatičar?

Studijski program traje četiri godine (osam semestara) na kojima se stiče 240 ESPB. Završetkom studijskog programa student stiče zvanje diplomirani informatičar.

Akreditovani studijski program je garancija kvaliteta znanja

Studijski program Informacioni sistemi na osnovnim akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 28.11.2014. godine, broj rešenja 612-00-01 1 13 12014-04.
# Naziv predmeta ESPB
1. Informacione tehnologije 8
2. Matematika 8
3. Osnove menadžmenta 8
4. Engleski jezik 1 6
5. Uvod u informacione sisteme 8
6. Digitalna ekonomija 8
7. Uvod u programiranje 8
Predmet izbornog bloka 1
8. Francuski jezik 1 6
Ruski jezik 1 6
# Naziv predmeta ESPB
1. Arhitektura računara i operativni sistemi 8
2. Operaciona istraživanja 8
3. Verovatnoća i statistika 8
4. Diskretna matematika 6
5. Strukture podataka i algoritmi 8
6. Programiranje 2 8
7. Engleski jezik 2 6
Predmet izbornog bloka 2
8. Francuski jezik 2 6
Ruski jezik 2 6
# Naziv predmeta ESPB
1. Računarske mreže 8
2. Engleski jezik 3 6
3. Baze podataka 8
4. Web dizajn i programiranje 8
Predmet izbornog bloka 3
5. Poslovni informacioni sistemi 8
Upravljanje tehnološkim razvojem 8
Predmet izbornog bloka 4
6. Inženjerske komunikacije i logistika 8
Upravljanje ljudskim resursima 8
Predmet izbornog bloka 5
7. Menadžment kvaliteta 8
Projektni menadžment 8
8. Stručna praksa 1 6
# Naziv predmeta ESPB
1. Inteligentni sistemi 8
2. Softversko inženjerstvo 7
3. Projektovanje informacionih sistema 6
4. Sistemi za podršku odlučivanju 5
Predmet izbornog bloka 6
5. Multimedijalni sistemi 8
Internet tehnologije 8
Predmet izbornog bloka 7
6. Strateški menadžment 7
Zaštita računarskih sistema 7
Predmet izbornog bloka 8
7. Upravljanje informacijama i znanjem 4
Internet pravo 4
Predmet izbornog bloka 9
8. Internet marketing 6
Elektronsko poslovanje 6
9. Stručna praksa 3
10. Istraživanja sadržana u završnom radu 3
11. Završni rad - izrada i odbrana 3

Knjiga predmeta - OAS Informacioni sistemi

Pogledajte

Knjiga nastavnika - OAS Informacioni sistemi

Preuzmite

Upotrebom inovativnih metoda učenja lakše i brže do višeg kvaliteta obrazovanja

Nastava se ostvaruje u malim grupama i mentorskom radu. Posebna pažnja se stavlja na obezbeđenje individualnog i kreativnog razvoja studenata, timski rad, sticanje praktičnih znanja i korišćenje savremene tehnologije. Poseban kvalitetu nastave obezbeđen je gostovanjem stručnjaka iz prakse.

Više vremena za sve obaveze uz savremeni Distance Learning System (DLS)

Za sve one koji nisu u mogućnosti da studiraju na klasičan način obezbeđeno je akreditovano učenje na daljinu koji u potpunosti obezbeđuje isti kvalitet sticanja znanja. Samo je sloboda izbora veća, a fleksibilnost u određivanju vremena za učenje omogućava da se i druge obaveze završe.

Učenje putem DLS obezbeđuje isti nivo znanja na kraju studija, istu efikasnost studiranja i isti rang (kvalitet) diplome kao i u slučaju uobičajenog (klasičnog) načina studiranja.

Informacioni sistemi

Sistem učenja na daljinu

DLS - distance learning sytem

Saznajte više o DLS

Samo kompetentni stručnjaci mogu računati na sigurnu budućnost

Studijski program Informacioni sistemi osnovnih akademskih studija omogućava studentima da tokom studija usvoje potrebna znanja iz oblasti informacionih sistema, steknu odgovarajuće intelektualne i praktične veštine i potrebne kompetencije.

Studenti će na kraju studiranja biti sposobni da:

  • analiziraju, modeluju, projektuju i implementiraju informacione sisteme u različitim poslovnim okruženjima;
  • projektuju i održavaju baze podataka;
  • efikasno programiraju poslovne aplikacije,
  • efikasno implementiraju savremene računarske mreže,
  • instaliraju sistemski i aplikativni softver,
  • pružaju podršku za rad na internetu;

Rezervišite mesto na studijama i iskoristite dodatne povoljnosti

Broj mesta za studiranje na ovom smeru je ograničen. lskoristite priliku i uradite predprijavu odmah. Tako ćete biti u toku sa svim aktivnostima na fakultetu i imati dovoljno vremena da donesete pravu odluku.

Uspešni znaju da prepoznaju prave vrednosti na vreme, pre drugih.

Informacioni sistemi

Popunite predprijavu odmah i rezervišite sebi mesto već sada!

Popunite predprijavu

Nakon prijema predprijave javiće Vam se naše sradnice iz studentske službe kako bi potvrdile podatke i dale dodatne informacije.

Čestitamo na dobroj odluci!