Doktorske akademske studije-inženjerski menadžment

Osnovni cilj studijskog programa DAS Inženjerski menadžment je:

  • obrazovanje kompetentnog istraživača koji je osposobljen da prati savremena dostignuća u oblasti inženjerskog menadžmenta, uočava naučne probleme i primenjuje adekvatne naučnoistraživačke metode u rešavanju uočenih problema,
  • ovladavanje specifičnim teorijskim i praktičnim veštinama za kritički pristup prikupljanju i analizi dobijenih rezultata radi publikovanja istih i saopštavanja u formi sopstvenih istraživanja u skladu sa reprezentativnim međunarodnim standardima.

Takođe, cilj ovog studijskog programa je:

  • da se formiraju odgovorni naučnici sa izgrađenim etičkim sistemom vrednosti koji će doprineti visoko profesionalnom naučnom radu u skladu sa najvišim naučnim standardima, koji će biti osposobljeni da samostalno vode naučno-istraživačke projekte iz domena razvoja i primene - čija je svrha uvećanje opšteg korpusa znanja u oblasti inženjerskog menadžmenta, razvoj konkretnog rešenja, ali i konkretno uvećanje sposobnosti organizacije da primenom razvijenih rešenja ostvari svoje strategijske ciljeve odnosno uveća svoju konkuretsku prednost; osposobljavanje za samostalno rukovođenje naučnoistraživačkim timovima;
  • učestvovanje u visokoobrazovnom procesu u okviru visokoškolskih ustanova;
  • učestvovanje u naučnom procesu u okviru visokoškolskih i istraživačkih ustanova.
    Naučnik će biti osposobljen, da samostalno ili u timu, na adekvatan i naučno prilagođen način, realizuje istraživanja iz domena razvoja, teorije i napretka, te će primenom naučnih saznanja u samoj organizaciji doprineti razvoju privrede kao celine.

U prvu godinu doktorskih akademskih studija može se upisati lice koje ima: Završene odgovarajuće osnovne akademske i master akademske studije u ukupnom trajanju od minimalno pet godina, koje u zbiru vrede najmanje 300 ESPB; Završene odgovarajuće studije u trajanju od najmanje pet godina po propisima koji su važili do donošenja Zakona o visokom obrazovanju vrednovane sa najmanje 300 ESPB, stečen akademski naziv magistra nauka iz odgovarajuće oblasti.

Uspešnom obranom doktorske disertacije završavaju se doktorske studije i stiče zvanje: Doktor nauka - industrijsko inženjerstvo / inženjerski menadžment, (Dr).

RB Naziv predmeta
PRVA GODINA
1 Metodologija naucno-istraživackog rada
2 Operativne strategije i menadžment
Predmeti izbornog bloka 1.
3 Menadžment inovacija
Energija i politika zaštite životne sredine
Odabrana poglavlja iz upravljanja kvalitetom u inženjerstvu
Predmeti izbornog bloka 2.
4 Inženjerski projekt menadžment
Upravljanje tehnologijama
Preduzetništvo i poslovni razvoj
DRUGA GODINA
Predmeti izbornog bloka 3.
5 Optimizacija procesa i proizvoda
Savremene informacione tehnologije za inženjere - odabrana poglavlja 
Odabrana poglavlja iz sistema podrške odlučivanju
Predmeti izbornog bloka 4.
6 Industrijska ekologija
Procena rizika i upravljanje rizikom
Odabrana poglavlja iz veštačke inteligencije
7 Doktorska disertacija (teorijske osnove)
TREĆA GODINA
8 Doktorska disertacija (studijsko istraživački rad 1)
9 Doktorska disertacija (studijsko istraživački rad 2)
10 Doktorska disertacija (izrada i odbrana doktorske disertacije)