Dobro došli poštovane koleginice i kolege

Prvi dan u SPEŠ-u
01/09/2016
Promovisana nova generacija diplomaca
17/10/2016

„Dobro došli poštovane koleginice i kolege“, bile su prve pozdravne reči prof. dr Milana Radosavljevića, dekana Fakulteta za poslovne studije i pravo, koje su upućene studentima prve godine. Okupljeni u Svečanoj sali Fakulteta, koja je bila mala da primi sve zainteresovane, danas su započeli svoje studentske dane.

Ovo je jedanaesta generacija studenata koji započinju svoje studiranje na naša dva fakulteta, Fakultetu za poslovne studije i pravo i Fakultetu za strateški i operativni menadžment.

A počelo je sve, davne 2006.godine, sa svega petnaestak studenata, a danas se traži mesto više, indeks više, kvote za upis su ispunjene, a svečana sala svake godine postaje sve manja i tesnija za one koji žele od prvog dana da prisustvuju studentskim predavanjima. To je samo dokaz više da su programi akreditovani od strane Ministarsva za prosvetu , nauku i tehnološki razvoj, atraktivni za studente, i da sa takvim obrazovanjem mogu uspravno da uđu u svet akademskih građana našeg društva. Šest akreditovanih smerova, Pravo, Ekonomija, Bezbesnost, Inženjerski menadžment i Informacioni sistemi, pružaju studentima najrazličitije mogućnoti ostvarivanja svojih profesionalnih aktivnosti. Studijski programi su akreditovani po sistemu Bolonjske deklaracije.

Naši Fakulteti rastu uravnoteženo, neko bi rekao sporo, ali svakog dana se pružaju najnovija i najsavremenija akademska znanja, pa informacije dobijene na našim predavanjima, sa probranimi i najkvalitetnijim nastavnim kadrom – studentima otvaraju široke mogućnosti sticanja znanja i napredovanja.

Kada je reč o najsavremenijim metodama predavanja, tako je i ovo današnje pozdravno predavanje, bilo direktno prenošeno širom Srbije. Dekan je putem video linka, pozdravio studente koji su pratili ovo predavanje u našim centrima u Kruševcu, Leskovcu, Trsteniku i u ostalim gradovima.

Studenti su načinili prvi korak, i od danas se sa pravom mogu međusobno oslovljavati i uvažavati sa „koleginice“ i „kolega“, a već za četiri godine, 2020. godine, kada se na dalekom Istoku budu dešavale Letnje Olimpijske igre u Tokiju, neki od ovde prisutnih, poneće sa ponosom zvanje „diplomirani pravnik“, „diplomirani ekonomista“, …., ili će im studije biti na samo ispit-dva do kraja. Efikasnost studiranja zavisi isključivo od želja i ambicija studenta, a svi zaposleni na Fakultetima, od Studentske službe do Dekana, imaju isti zadatak, da se pomogne studentima.

U nastavku, prof.dr Milan Radosavljević je održao predavanje, i to za studente i FPSP-a i FSOM-a, za predmete Menadžment i Osnove menadžmenta, na temu: „Time management, upravljanje vremenom“.

Galerija fotografija