26/01/2017

Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji

Obaveštavamo vas da je Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji između Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije, Univerziteta u Travniku i Fakulteta za poslovne studije i pravo i Fakulteta za strateški i operativni menadžment, Univerziteta „Union Nikola Tesla“ iz Beograda. […]
26/01/2017

Dodatna obuka za nastavnike i profesore

U cilju poboljšanja i osavremenjivanja metoda nastave i vežbi koje sprovodite naši nastavnici, asistenti i profesori, u našim prostorijama organizovana je dodatna obuka za korišćenje i konkretnu primenu interakrivnih “Clavertouch” i “Smart board” -“pametnih” tabla. Predavanje je održao g-din Dušan […]
28/01/2017

Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teritoriji bivše Jugoslavije

Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teritoriji bivše Jugoslavije U prostorijama Fakulteta za poslovne studije i pravo i Fakulteta za strateški i operativni menadžment održana je 27. januara 2017. Četvrta naučna konferencija sa međunarodnim učešćem na temu „Stradanje Srba, […]
30/01/2017

Reportaža produkcije Korak 21 o konferenciji o Holokaustu

Reportaža produkcije Korak 21 o Četvrtoj naučnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem „Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teritoriji bivše Jugoslavije”, održanoj 27. januara 2017. godine na Fakultetu za poslovne studije i pravo i Fakultetu za strateški i operativni menadžment.