09/06/2016

Međunarodni ugovor o naučnoj saradnji

Dana 12.maja (u Beogradu), odnosno 24.maja 2016.godine (u Brnu, Češka Republika), potpisan je Ugovor o saradnji  između Fakulteta za strateški i operativni menadžment, Univerziteta „Union Nikola Tesla“ iz Beograda i Insituta za mašine i industrijski dizajn, Mašinskog fakulteta, Univerziteta za […]
17/06/2016

Zahvalnica Udruženja logoraša našim fakultetima

Sa velikim ponosom obaveštavamo sve naše studente, profesore, kolege i prijatelje Fakulteta da je 16. juna 2016. godine, Fakultetu za poslovne studije i pravo i Fakultetu za strateški i operativni menadžment dodeljeno priznanje Udruženja logoraša i potomaka ”Jasenovac” za dugogodišnji […]
21/06/2016

Potpisan sporazum sa fakultetom iz Novog Mesta

U petak, 17. juna 2016. godine u prostorijama Fakulteta za strateški i operativni menadžment potpisan je Sporazum o saradnji između FSOM-a i  Fakulteta za poslovne in upravne vede iz Novog Mesta. Sporazum su potpisale dekan FSOM-a, prof. dr Maja Anđelković […]
04/07/2016

Potpisan sporazum o saradnji

Fakultet za poslovne studije i pravo i Fakultet za strateški i operativni menadžment Univerziteta „Union-Nilola Tesla“ potpisali su Sporazum o saradnji sa Fakultetom za bezbjednost i zaštitu, Nezavisnog univerziteta Banja Luka.