Akreditacije i dokumenta fakulteta

Akreditovana visokoškolska ustanova na kojoj se izvodi nastava na osnovu akreditovanih studijskih programa, jedina su garancija koja obezbeđuje kvalitet znanja.

Akreditacije osnovnih akademskih studija

Informacioni sistemi

Studijski program Informacioni sistemi na osnovnim akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 28.6.2021. godine, broj rešenja 612-00-00558/5/2020-03.

saznajte više o smeru

Inženjerski menadžment

Studijski program Inženjerski menadžment na osnovnim akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 07.07.2017. godine, broj rešenja 612-00-03 437 12016-06.

saznajte više o smeru

Akreditacije master akademskih studija

Inženjerski menadžment u proizvodnji

Studijski program Inženjerski menadžment u proizvodnji na master akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 07.07.2017. godine, broj rešenja 612-00-03 437 12016-06.

saznajte više o smeru

Informacioni sistemi i tehnologije

Studijski program Informacioni sistemi i tehnologije na master akademskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 22.04.2016. godine, broj rešenja 612-00-0117/2015-04.

saznajte više o smeru

Inženjerstvo zaštite životne sredine

Studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine na master akademskim studijama, akreditovan je od strane Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju 25.06.2021. godine, broj rešenja 612-00-00151/9/2018-03.

saznajte više o smeru

Akreditacija doktorskih studija

Inženjerski menadžment

Studijski program Inženjerski menadžment na doktorskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 1.7.2016. godine, broj rešenja 612-00-00713/2016-06.

Računarstvo

Studijski program Računarstvo na doktorskim studijama, akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta 9.2.2018. godine, broj rešenja 612-00-00929/2017-06.

Akreditacija NIO FITI

Odbor za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija na sednici održanoj 1.10.2019. godine, doneo je odluku da se akredituje Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo za obavljanje naučno istraživačke delatnosti jer ispunjava uslove propisane u članu 6. i 15.

Dokumenta fakulteta


Politika obezbeđenja kvaliteta


Statut fakulteta


Standardi za akreditaciju ustanove


Tabele za akreditaciju ustanove


Tabele za akreditaciju ustanove


Ustanova


Dozvola za rad


Rešenje o izmeni dozvole za rad - 08.01.2021.


Rešenje o izmeni dozvole za rad - 20.09.2021.


Odluka - naknada za čuvanje diploma


Odluka o ceni školarine - školska 2021-2022 godina

 

Pravilnik o merilima za utvrđivanje visine školarine i pružanje usluga 2022