6. Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem

KONKURS ZA RADNO MESTO: INFORMATIČAR
15/12/2018
8. Quality Austria Forum
07/10/2019

Šesta naučna konferencija sa međunarodnim učešćem

Dana 25. januara 2019. godine sa početkom u 11 časova na Fakultetu za poslovne studije i pravo održana je 6. Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem, pod nazivom: „Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teritoriji bivše Jugoslavije – opasnost istorijskog revizionizma“ povodom obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta.

Izveštaj sa ove konferencije možete videti na internet portalu Javnog medijskog servisa Srbije ovde.