Letnja škola ekonomije 2015
19/04/2015
Međunarodna sadnja Fakultet za strateški i operativni menadžment i Institut za preduzetništvo - Belorusija
Sporazum o saradnji Instituta za preduzetništvo (Belorusija) i FSOM
26/05/2015

4. Međunarodna naučna konferencija LEMiMA 2015

LEMiMA 2015 17-19 april 2015. godine, Staro sajmište 29, Beograd, Srbija.

Fakultet za poslovne studije i pravo i Fakultet za strateški i operativni menadžment su od 17. do 19. aprila 2015. godine uspešno organizovali Četvrtu međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom "Pravo ekonomija i menadžment u savremenim uslovima ( Law,Economy and Management in Modern Ambience) – LEMiMA 2015".

Više od 150 doktora nauka, istraživača, studenata, teoretičara i praktičara iz zemlje i inostranstva je uzelo aktivno učešće u ovoj konferenciji. Za konferenciju LEMiMA 2015 je bilo prijavljeno 150 radova, od kojih je za objavljivaje odobreno 140 radova. Na ovoj međunaronoj konferenciji u plenarnom delu je izloženo 6 radova. Takođe, je bilo tri uključenja putem video linka i to: sa Nacionalnog koledža iz Patrasa (Grčka), sa Belgorodskog državog tehnološkog univerziteta Šuhov (Ruska Federacija) i sa Instituta za tehnologiju Univerziteta Njujork (SAD). U radu konferencije sa naučnim radovima učešće su uzeli naučni radnici iz svih bivših republika SFRJ, kao i iz Rusije, Ukrajine, Grčke, Rumunije, Australije, Belorusije, SAD, Austrije, Nemačke i Južne Afrike što dovoljno govori o interesovanju za ovu problematiku. Ovim se pokazuje da je nauka u stanju da savlađuje nacionalne, carinske, verske, običajne i druge prepreke i da integriše različitost, kao najveće ovozemaljsko bogatstvo.

Na konferenciji su učestvovali studenti doktorskih studija sa svojim radovima, čime se stvara naučni podmladak koji treba da nastavi sa razvojem i promocijom nauke i istraživanja.

Radovi su objavljeni u 3 toma na srpskom, engleskom i ruskom jeziku, sa preko 1000 strana. Svaki rad je prošao softversku pretragu od akreditovanog softverskog programa radi utvrđivanja njegove autentičnosti. Po prvi put, radovi su razvrstani u četiri kategorije i to: naučne, naučno pregledne, pregledne i stručne radove. Ovo je značajan korak u podizanju kvaliteta rada konferencije, što je dodatno motivisalo autore da u pisanju radova koriste tehnike istraživanja, analize i predstavljanja rezultata istraživanja, i što po logici stvari smanjuje mogućnost plagiranja, kao velikog problema u nauci na globalnom nivou.

Ova kao i prethodne međunarodne konferencije su znatno doprinele da naši fakulteti intenziviraju saradnju sa petnaestak stranih univerziteta i fakulteta sa skoro svih kontinenata. Veliki broj radova na ovoj konferenciji su rezultat rada profesora sa dva ili više stranih univerziteta.

Značaj ove Konferencije i tematika koja se obrađuje je prepoznata od strane Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije koje je finansijski podržalo njeno održavanje, kao i veliki broj privrednika i poslovnih ljudi putem donacija i drugih oblika pomoći.

Na Konferenciji LEMiMA 2015 je promovisana i prva monografija “Marketing u sistemu upravljanja malim i srednjim preduzećima“, koja je zajednički rezultat rada profesora sa Univerziteta za preduzetništvo iz Minska (Belorusije) i Fakulteta za poslovne studije i pravo i Fakulteta za strateški i operativni menadžment, Univerziteta Union – Nikola Tesla.

Na kraju rada međunarodne konferencije je promovisan trinaesti broj fakultetskog časopisa pod nazivom: "Internacionalna revija za pravo i ekonomiju". Prvi broj ovog časopisa je promovisan 15. aprila 2011. godine u Sava centru u Beogradu, i za nepune četiri godine doživeo je brojne pohvale u nacionalnoj i međunarodnoj naučnoj javnosti.