Proverite svoje sklonosti i sposobnosti.

1. Koji hemijski simboli označava natrijum?

a) NT
b) Ha
c) N
d) Na

2. Nosilac genetičkih informacija kod živih bića je:

a) krv
b) proteini
c) DNK
d) crvena krvna zrnca

Preuzmite ceo test ovde...