Redovni profesori

Prof. dr Maja Anđelković

Dekan, Redovni profesor

Oblast istraživanja: Ekonomija

063 307 031


Prof. dr Milan Radosavljević

Redovni profesor

Oblast istraživanja: Menadžment i organizacija

062 8091 545


Prof. dr Radoje Cvejić

Redovni profesor

Oblast istraživanja: Inženjerski menadžment


Prof. dr Velimir Šćekić

Redovni profesor

Oblast istraživanja: Industrijsko inženjerstvo


Prof. dr Velimir Dedić

Redovni profesor

Oblast istraživanja: Informacioni sistemi i tehnologijeProf. dr Biljana Stamatović

Redovni profesor

Oblast istraživanja: Matematika i statistika


Prof. dr Petar Kočović

Redovni profesor

Oblast istraživanja: Informacione tehnologije


Prof. dr Vladimir Brusić

Redovni profesor

Oblast istraživanja: Informacioni sistemi i tehnologije


Prof. dr Mirjana Puharić

Redovni profesor

Oblast istraživanja: Industrijsko inženjerstvo


Prof. dr Nataša Šešum

Redovni profesor

Oblast istraživanja: Opšte-obrazovna matematika i statistikaVanredni profesori

Prof. dr Vilmoš Tot

Vanredni profesor

Oblast istraživanja: Inženjerski menadžment


Prof. dr Rade Knežević

Vanredni profesor

Oblast istraživanja: Inženjerski menadžment


Prof. dr Radoljub Tomić

Vanredni profesor

Oblast istraživanja: Industrijsko inženjerstvo


Prof. dr Predrag Kovačević

Vanredni profesor

Oblast istraživanja: Matematika i statistika


Prof. dr Aleksandra Živaljević

Vanredni profesor

Oblast istraživanja: Inženjerski menadžmentGostujući profesori

Prof. dr Marinko Markić

Vanredni profesor

Oblast istraživanja: Matematika i statistika


Docenti

Doc. dr Nedeljka Rosić

Docent

Oblast istraživanja: Zaštita životne sredine


Doc. dr Ivana Ilić

Docent

Oblast istraživanja: Inženjerski menadžment


Doc. dr Ismet Derdemez

Docent

Oblast istraživanja: Inženjerski menadžment


Doc. dr Gordana Đuretić

Docent

Oblast istraživanja: Menadžment


Doc. dr Boris Damjanović

Docent

Oblast istraživanja: Informacioni sistemi i tehnologijeDoc. dr Oliver Momčilović

Docent

Oblast istraživanja: Inženjerski menadžment


Doc. dr Nenad Dedić

Docent

Oblast istraživanja: Informacione tehnologije


Predavači stranih jezika

Biljana Vasev

Master

Predavač stranog jezika - Engleski


Bojana Burić - Mutavči

Predavač stranog jezika - Ruski jezik


Marijana Jurošević - Kozomara

Predavač stranog jezika - Francuski jezik


Asistenti i saradnici u nastavi

magistar Joso Cindrić

Asistent

Oblast istraživanja: Inženjerski menadžment


Sandra Jovanović, dipl. ekonomista

Saradnik u nastavi

Oblast istraživanja: Ekonomija


Milan Petrović, master

Saradnik u nastavi

Oblast istraživanja: Zaštita životne sredine


Daniela Kuzmanović, master

Saradnik u nastavi

Oblast istraživanja: Zaštita životne sredine